Helambu FM

Radio Sunkoshi

Radio Lokpriya Netrajyoti

Radio Sindhu 105 MHz

Radio Melamchi 107.2 MHz

Radio Mission 105.3 MHz